Хората ГО ИСКАТ в ЗАТВОРА, А То – СЛЯПОТО Ченге ГИ ЗАПЛАШВА Със СЪД !

Хората ГО ИСКАТ в ЗАТВОРА, А То - СЛЯПОТО Ченге [...]