В НЕИЗЛЪЧВАН ЗАПИС От Поход СЕ ЧУВА Как РЪЧКА ГЕРБавото си СТАДО Пастир ТИКВУН

В НЕИЗЛЪЧВАН ЗАПИС От Поход СЕ ЧУВА Как РЪЧКА ГЕРБавото [...]